ויתור הבת על ירושתה במגזר הערבי פלשתיני בישראל תפקידם של בתי המשפט האזרחיים