האקזיט הבא כבר מתהווה באוניברסיטאות המחקר בישראל. דעה