חוקרים באונ' העברית פיתחו דיו להדפסת מבנים אלסטיים