?מח ואמפתיה - כיצד אנו מבינים את האחר

ד"ר ענת פרי, בהרצאה לתלמידי כיתות ט' בסינמטק ירושלים, במסגרת שבוע אומנות ומח, מרץ 2018