פרסומים אחרונים

 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל אביב, דוקאביב 17, פורסם ב 2017

על ״גן עדן״, פסטיבל הקולנוע היהודי, פורסם ב 2016

החתרנות של ״סופת חול״, פורסם ב 2016

פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, פורסם ב 2016

״מבצע עומק 2״, פסטיבל דוקאביב 16, פורסם ב 2016

על ״אידה״, פורסם ב 2015

על שני סרטים של במאיות העשור שהוקרנו בפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים, פורסם ב 2013

על הסרט "יסמין הכחולה", פורסם ב 2013

הגל הדתי בקולנוע הישראלי העכשווי, פורסם ב 2012

כשתקראי בשמך, פורסם ב 2012

משחקים רציניים, הארון פארוקי, פורסם ב 2012

המיניות והכיבוש: הקולנוע הפוסט טראומטי הפלסטיני והישראלי בתקופת האינתיפאדה השנייה, פורסם ב 2011

בצל 101 שנות סכסוך, הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי העכשווי, פורסם בדוקושוק ב 2011

על הסרט "פרוליין", פורסם ב 2010

על הסרט "חלב הצער", אימהות, בנות והעברה בין-דורית של טראומה, פורסם ב 2009

על הסרט "רסיסים", פורסם ב 2009

מחשבות על תפקידו החברתי של הקולנוע - לקראת יום האישה הבינלאומי