ספרים

book cover

Morag, Raya (2020) Perpetrator Cinema: Confronting Genocide in Cambodian Documentary (New York: Columbia University Press).

-------------

Morag, Raya (2017) Perpetrator Trauma and Israeli Intifada Cinema

מורג, רעיה (2017) טראומת הכובש, הקולנוע, האינתיפאדה. תרגום: מריאנה בר. רסלינג, תל אביב.

121 שנה לאחר שפרויד תיאר לראשונה את טראומת הקורבן, הספר טראומת הכובש, הקולנוע, האינתיפאדה מציג פרדיגמה תיאורטית חדשה לדיון במלחמות בעידן הנוכחי – טראומת הכובש. האבחנה בין טראומת הקורבן, שהיא טראומה פסיכולוגית, לבין טראומת הכובש, שהיא טראומה אתית, מוליכה לניתוח מקיף של גל הסרטים החדש שהולידה האינתיפאדה השנייה. הקולנוע התיעודי הישראלי שנוצר בתקופה זו הוא קולנוע נועז, חתרני, שתובע מקהלו לשבור את קשר השתיקה וההכחשה של עוולות הכיבוש. קולנוע זה ייחודי בכך שהוא שופך אור לא רק על הטרגדיה של הפלסטינאים תחת הכיבוש אלא גם על זו של החיילים והחיילות הישראלים הנוטלים חלק בעימות שבו הפרת זכויות אדם של אוכלוסייה אזרחית גורמת להם ל"הלם קרב מוסרי", לטראומה אתית, ללא מרפא.

רעיה מורג מראה כיצד תיאור טראומת הכובש כטראומה אתית משמעו תביעה לאחריות ולהכרה בעוול שנעשה לאחר הפלסטיני – תביעה המופנית הן אל החיילים והן אל החברה ששלחה אותם בשמה לפעולות שיטור בשטחים. בתביעתו לכינון הכרה זו, הקולנוע התיעודי מפרק את עמדת הקורבנות השכיחה בשיח הציבורי הישראלי הפוסט-שואתי, תוך כדי כך שהוא משרטט את המעבר מעידן העד הפוסט-טראומטי לעידן הכובש-מעוול הפוסט-טראומטי. היצירות התיעודיות מראות לנו שעלינו להתגבר על עמדת הקורבנות ולהכיר בעצמנו כמעוולים כדי שנוכל לממש את המחויבות המוסרית העמוקה שלנו ביחס לאחר האתני כמו גם ביחס לעצמנו.

-------------

Morag, Raya (2013) Waltzing with Bashir: Perpetrator Trauma and Cinema (London & New York: I.B. Tauris).


I. B. Tauris Publishing
Table of Contents:
Introduction
From Victim to Perpetrator Trauma
Part I: Victim Trauma
1. The Body as the Battlefield 
2. Chronic Victim Trauma and Terror 
3. Queerness, Ethnicity, and Terror
Part II: Perpetrator Trauma
4. The New Wave of Documentary Cinema: The Male Perpetrator 
5. The New Wave of Documentary Cinema: The Female Perpetrator 
6. The New Wave of Documentary Literature
Conclusion
The Perpetrator Complex

Book Reviews:
Bill Nichols, Studies in Documentary Film 8.1 2014

Laliv Melamed, Historical Journal of Film, Radio and Television 2014

Endorsments:

'The concept of the social 'victim' as a significant focus of the realist tradition in documentary film was first proposed in 1988 during an earlier phase of documentary film studies. It has since become something of a given. Raya Morag’s Waltzing with Bashir is a critically important further contribution arguing for a significant rethinking of this central idea. It goes beyond (but does not ignore) aesthetics to grapple with the vexed issue of the representation of extreme violence and other trauma in the documentary and elsewhere to raise the consequences of the representation of such events not only for the victims but also for the perpetrators. Waltzing with Bashir emerges from a strand of oppositional Israeli thinking which is too little known outside of the country. Morag raises issues that make the already complex questions of documentary ethics even more difficult. Such a twin agenda requires a breadth of scholarship, sensitivity and acute political understanding. She is more than equal to the task, and the book is an important addition to the literature on documentary ethics at hand. Because of its originality and the gravity of its subject, I am confident that this book will be widely noticed.'
Brian Winston, Lincoln School of Journalism, The University of Lincoln, UK

'It is time to think about the trauma of perpetrators, not because they are without guilt, but because they are the ghostly other side of the equation necessary to understanding guilt. This is an eye-opening book.'
Linda Williams, Department of Film and Media, UC Berkeley, USA

-------------

מורג, רעיה (2011) הגבר המובס: קולנוע, טראומה, מלחמה. מכון קבנר, ירושלים ורסלינג, תל אביב.

-------------

Morag, Raya (2009) Defeated Masculinity: Post-Traumatic Cinema in the Aftermath of War (Brussels, Peter Lang).


Book Review:
Roy Jerome, Men and Masculinities 14.4 2011: 510-511.

-------------

Morag is a Guest Editor for Studies in Documentary Film’s special issue on Israeli Documentary Cinema (Volume 6, Issue 3, April 2012).