July 2017

הקולנוע הישראלי והאחריות לייצג בעידן של צנזורה תהליכית

 

איך נראה הקולנוע של חברה כובשת, קולוניאליסטית, מדכאת, 50 שנה לאחר הכיבוש? יחד עם המצוינות והמגוון התימטי והצורני, המאפיינים את הקולנוע הישראלי העלילתי והתיעודי, ניכרות בו שתי מגמות בולטות. הראשונה, היא אי החלטיות בשאלת ייצוג הקרבנות. כלומר, במתן תשובה קולנועית לשאלה מיהו הקרבן בהא הידיעה - האזרח הפלסטיני או החייל הישראלי. המגמה השנייה, היא אי עקביות באמירת האמת לבעלי הכוח הפוליטי. התוצאה היא, שפריצות דרך משמעותיות בהתנגדות לקונצנזוס החברתי-פוליטי מתחלפות באופן מתעתע בהשכחה והדחקה נוספות.