הספד בפקולטה למדעי הטבע מאת פרופ׳ יהושע קולודני

הספד לחגי בפקולטה למדעי הטבע - יהושע קולודני