המעבדה לניטור שיח פוליטי בזירה הבינלאומית

בשנים האחרונות גובר העניין בשיח בזירה הבין-מדינתית מצד חוקרים ומקבלי החלטות. בעידן שבו השגת יעדים בזירה הבינלאומית, מתבססת, בין השאר, על דיפלומטיה ציבורית ובתקופה שבה ה"עוצמה הרכה" הופכת למרכיב חשוב בקידום מדיניות, בגיוס תמיכה או השגת יעדים של מדינה בזירה הבינלאומית, גדלה החשיבות בניטור בזמן אמת של שיח בינלאומי. נוכח כלים חדשים, תיאורטיים וטכניים, לניתוח ממוחשב ואנושי של שיח פוליטי על רבדיו השונים, ונוכח התפתחויות טכנולוגיות לאיתור טקסטים רלוונטיים נוצרת הזדמנות לשפר באופן מהותי את היכולת של המחקר ושל מקבלי החלטות לחזק את ניתוח השיח בזמן אמת.

political_discourse_project.pdf526 KB