Prof. Yeshayahu Nir

 

 

Prof. Yeshayahu Nir Resume>>>

 

פרופ' ישעיהו ניר התחיל לביים סרטים תיעודיים בעודו חבר קיבוץ להבות חביבה, שהוא נמנה על מייסדיו. עד שנת 2000 פרופ' ניר המשיך לביים סרטים גם כאיש אקדמיה. סרטיו "ראיון עם קריאות ביניים", "הדור השלישי" ו"אלף נקודות ראות", שודרו בטלוויזיה הישראלית וכן בחו"ל.

פרופ' ניר מוכר בקהיליית החוקרים בארץ ובחו"ל כהיסטוריון הצילום בארץ ישראל. בספרו

 photography 

The Bible and the image : the history of 

 in the Holy Land, 1839-1899  

 

"בירושלים ובארץ ישראל בעקבות צלמים ראשונים" פרופ' ניר אסף וכלל בעיקר תצלומים שלא נתפרסמו עד אז וליקט מידע על הצלמים שפעלו בארץ במאה התשע עשרה.  המהדורה המדעית של הספר יצאה גם באנגלית וזיכתה את המחבר בפרס סמיילן לספרי אמנות בניו יורק.

ב- 2009, הציג תערוכת    צילומים חדשה: "ההר והזיכרון", שצילם על מורדות ההר שעליו בנוי מוזיאון "יד ושם". ב - 2018 יצא סרטו "האגם המסרב לגווע: סיפורו של צלם"