חורים שחורים, דילוגים במרחב ומכונות זמן

See also: Videos