גבולות של נייר: הפקידים במשטר ההיתרים בגדה המערבית