על חורבן ירושלים בימי הבית הראשון והשדה המגנטי של כדור הארץ